Wahana Heuras

Ti Wikibooks
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Ampir sakumna aspék kahirupan manusa ayeuna henteu bisa dileupaskeun tina téknologi, hususna téknologi komputer. Bisa ditempo yén pikeun nuliskeun hiji dokumén, manusa condong geus ninggalkeun mesin ketik manual sarta geus digantikeun gunana ku komputer. Kasir di hiji patokoan badag (supermarket) geus ngagunakeun parabot otomatis mangrupa komputer anu dirarancang husus pikeun kaperluan éta. Kumpulan lagu-lagu anu saméméhna ngan bisa didéngékeun ngaliwatan média kasét atawa piringan hideung, ayeuna geus mimitian dibungkus dina wangun compact disk (CD) anu bisa didéngékeun kalayan ngagunakeun komputer multimédia. Tacan deui kemekaran téknologi komputer dina widang kaséhatan anu maju pohara gancang pikeun mantuan diagnosa panyakit sarta prosés nyageurkeunana. Sarta loba kénéh deui widang-widang kahirupan manusa anu ayeuna geus ngagunakeun parabot komputer.

Définisi Komputer

Istilah komputer miboga harti anu lega sarta béda pikeun jalma nu béda. Istilah komputer (computer) dicokot tina basa Latin computare anu hartina ngitung (to compute atawa to reckon).

Nurutkeun Blissmer (1985), komputer nyaéta hiji pakakas éléktronik anu sanggup ngalakonan sawatara pancén, nyaéta narima asupan, mrosés input luyu kalayan instruksi anu dibikeun, nunda paréntah-paréntah sarta hasil olahanana, sarta nyadiakeun kaluaran dina wangun informasi.

Sedengkeun nurutkeun Sanders (1985), komputer nyaéta sistem éléktronik pikeun ngamanipulasi data anu gancang sarta pas jeung dirarancang sarta diorganisasikeun sangkan sacara otomatis narima jeung nunda data input, mrosés, sarta ngahasilkeun kaluaran dumasar instruksi-instruksi anu geus disimpen dina jero mémori. Sarta loba kénéh deui ahli anu mecakan ngadéfinisikeun béda ngeunaan komputer. Tapi, dina intina mah bisa disimpulkan yén komputer nyaéta hiji parabot éléktronik anu bisa narima asupan, ngokolakeun asupan, méré informasi, ngagunakeun hiji program anu disimpen dina mémori komputer, bisa nunda program sarta hasil olahanana, sarta digawé sacara otomatis.

Tina définisi kasebut aya tilu istilah penting, nyaéta asupan (data), olahan data, sarta informasi (kaluarant). Olahan data kalayan ngagunakeun komputer dipikawanoh kalayan ngaran olahan data éléktronik (ODE) atawa elecronic data processing (EDP). Data nyaéta kumpulan kajadian anu diangkat ti hiji kanyataan (fakta), bisa mangrupa angka-angka, aksara, perlambang husus, atawa gabungan ti nu katiluna. Data masih tacan bisa nyaritakeun loba sahingga perlu dikokolakeun satuluyna.

Olahan data mangrupakeun hiji prosés manipulasi data kana wangun anu leuwih kapaké sarta leuwih boga harti, nyaéta mangrupa hiji informasi. Ku kituna, informasi nyaéta hasil ti hiji kagiatan olahan data anu méré wangun anu leuwih boga harti ti hiji fakta. Ku alatan éta, olahan data éléktronik nyaéta prosés manipulasi ti data kana wangun anu leuwih boga harti mangrupa hiji informasi kalayan ngagunakeun hiji pakakas éléktronik, nyaéta komputer.

Sistem Komputer

Sangkan komputer bisa dipaké pikeun ngokolakeun data, mangka kudu ngawangun hiji sistem anu disebut jeung sistem komputer. Sacara umum, sistem diwangun ti elemen-elemen anu silih nyambung nyieun hiji kahijian pikeun ngalaksanakeun hiji tujuan poko ti sistem kasebut.

Tujuan poko ti sistem komputer nyaéta ngokolakeun data pikeun ngahasilkeun informasi ku kituna perlu dirojong ku elemen-elemen anu diwangun ti pakakas teuas (hardware), pakakas beyé (software), sarta brainware. Pakakas teuas nyaéta parabot komputer éta sorangan, pakakas beyé nyaéta program anu eusina paréntah-paréntah pikeun ngalakonan prosés nu tangtu, sarta brainware nyaéta manusa anu kalibet di jero ngoperasikeun sarta mengatur sistem komputer.

Katilu elemen sistem komputer kasebut kudu silih nyambung sarta nyieun hiji kahijian. Pakakas teuas tanpa pakakas beyé moal hartosna nanaon, ngan mangrupa barang mati. Kadua pakakas teuas sarta beyé ogé henteu bisa boga fungsi lamun euweuh manusa anu ngoperasikeunana.

Pakakas Teuas nyaéta bagian2 ti material komputer. Komponen2 ieu miboga massa sarta baris diinstalasi kalayan obeng. Saban pakakas teuas ngabogaan garansi.

Sedengkeun Pakakas Beyé nyaéta kebalikan ti Pakakas Teuas nyaéta bagian2 anu non material ti komputer. Kawas: BIOS, Sistem operas sarta program-program. Pakakas Beyé baris diinstalasikan ka dina komputer ngaliwatan'Keyboard" sarta "Mouse".Euweuh pausahaan nu nyieun pakakas beyé anu bisa méré garansi yén pakakas beyéna 100% henteu ngabogaan kasalahan.

Ngawanohan Hardware Komputer Sacara ringkas mangka sistem komputer diwangun luhur tilu bagian penting nyaéta

1. Pakakas teuas: Unit pemrosesan sentral (CPU)/Perangkat teuas: Prosesor 2. Pakakas teuas: Memori ROM sarta RAM 3. Pakakas teuas: Input/Output

Di mana bagian CPU/Processor, Memori sarta Port I/O perenahna (terpasang) dina Mother Board, saterusna baris diperinci bagian-bagian ti Komputer kasebut:

Central Processing Unit / Processor Mangrupa bagian utama ti komputer alatan processor boga fungsi pikeun mengatur kabéh aktifitas anu aya dina komputer. Hijian kecepatan ti processor nyaéta MHZ (Mega Hertz) atawa GHZ(1000 Megahertz), di mana beuki badag peunteunana beuki gancang prosés eksekusi dina komputer. Memori

Memori boga fungsi pikeun nunda data sarta program. Memori beraneka tipe ti anu panggancangna aksésna nepi ka anu telat.

 • Panggancangna: Chace Memory sarta Ulin Memory
 • Telat: Sekunder Memory

Sajaba nyatakeun hubungan kecepatan, hirarki kasebut ogé nyatakeun hubungan – hubungan séjén, nyaéta:

 • Hubungan Harga: Beuki kahandap nyaéta hargana beuki murah. (Harga diitung dumasar rupiah pér bit data ditunda).
 • Hubungan Kapasitas: Beuki kaluhur umumna kapasitasnya beuki kawates.
 • Hubungan frekuensi pengaksesan: Beuki kaluhur beuki luhur frekuensi pengaksesan.

Unggal pemroses ngalakonan eksekusi, pemroses kudu maca instruksi ti memori utama. Ambéh intruksi bisa dipigawé sacara gancang mangka kudu ditarékahan instruksi sadia di memori dina hirarki berkecepatan aksés leuwih luhur. Kecepatan eksekusi ieu baris ngaronjatkeun kinerja system. Ku kituna aya konsép memori dua level, nyaéta ditandé tiheula samentara di memori dina hirarki leuwih luhur. Ditampa ti "http://id.wikibooks.org/wiki/Perangkat_keras" Tampilan

 • Halaman
 • Pembicaraan
 • Sunting
 • Vérsi tiheula

Parabot pribadi

 • Asup log / jieun rekening

Navigasi

 • Halaman Utama
 • Parobahan panganyarna
 • Halaman sambarang
 • Bantuan
 • Nyumbang
 • Warung kopi

Jieun buku

 • Émboh halaman
 • Bantuan

Panéangan

Kotak parabot

 • Tumbu balik
 • Parobahan patali
 • Halaman istimiwa
 • Vérsi citak
 • Tumbu permanen
 • Jieun PDF