Lompat ke isi

Pakakas Teuas

Ti Wikibooks

Ampir sakumna aspék kahirupan manusa ayeuna henteu bisa dileupaskeun tina téknologi, hususna téknologi komputer. Bisa ditempo yén pikeun nuliskeun hiji dokumén, manusa condong geus ninggalkeun mesin ketik manual sarta geus digantikeun gunana ku komputer. Kasir di hiji patokoan badag (supermarket) geus ngagunakeun parabot otomatis mangrupa komputer anu dirarancang husus pikeun kaperluan éta. Kumpulan lagu-lagu anu saméméhna ngan bisa didéngékeun ngaliwatan média kasét atawa piringan hideung, ayeuna geus mimitian dibungkus dina wangun compact disk (CD) anu bisa didéngékeun kalayan ngagunakeun komputer multimédia. Tacan deui kemekaran téknologi komputer dina widang kaséhatan anu maju pohara gancang pikeun mantuan diagnosa panyakit sarta prosés nyageurkeunana. Sarta loba kénéh deui widang-widang kahirupan manusa anu ayeuna geus ngagunakeun parabot komputer.

Définisi Komputer

Istilah komputer miboga harti anu lega sarta béda pikeun jalma nu béda. Istilah komputer (computer) dicokot tina basa Latin computare anu hartina ngitung (to compute atawa to reckon).

Nurutkeun Blissmer (1985), komputer nyaéta hiji pakakas éléktronik anu sanggup ngalakonan sawatara pancén, nyaéta narima asupan, mrosés input luyu kalayan instruksi anu dibikeun, nunda paréntah-paréntah sarta hasil olahanana, sarta nyadiakeun kaluaran dina wangun informasi.

Sedengkeun nurutkeun Sanders (1985), komputer nyaéta sistem éléktronik pikeun ngamanipulasi data anu gancang sarta pas jeung dirarancang sarta diorganisasikeun sangkan sacara otomatis narima jeung nunda data input, mrosés, sarta ngahasilkeun kaluaran dumasar instruksi-instruksi anu geus disimpen dina jero mémori. Sarta loba kénéh deui ahli anu mecakan ngadéfinisikeun béda ngeunaan komputer. Tapi, dina intina mah bisa disimpulkan yén komputer nyaéta hiji parabot éléktronik anu bisa narima asupan, ngokolakeun asupan, méré informasi, ngagunakeun hiji program anu disimpen dina mémori komputer, bisa nunda program sarta hasil olahanana, sarta digawé sacara otomatis.

Tina définisi kasebut aya tilu istilah penting, nyaéta asupan (data), olahan data, sarta informasi (kaluarant). Olahan data kalayan ngagunakeun komputer dipikawanoh kalayan ngaran olahan data éléktronik (ODE) atawa elecronic data processing (EDP). Data nyaéta kumpulan kajadian anu diangkat ti hiji kanyataan (fakta), bisa mangrupa angka-angka, aksara, perlambang husus, atawa gabungan ti nu katiluna. Data masih tacan bisa nyaritakeun loba sahingga perlu dikokolakeun satuluyna.

Olahan data mangrupakeun hiji prosés manipulasi data kana wangun anu leuwih kapaké sarta leuwih boga harti, nyaéta mangrupa hiji informasi. Ku kituna, informasi nyaéta hasil ti hiji kagiatan olahan data anu méré wangun anu leuwih boga harti ti hiji fakta. Ku alatan éta, olahan data éléktronik nyaéta prosés manipulasi ti data kana wangun anu leuwih boga harti mangrupa hiji informasi kalayan ngagunakeun hiji pakakas éléktronik, nyaéta komputer.

Sistem Komputer

Sangkan komputer bisa dipaké pikeun ngolah data, mangka kudu ngawangun hiji sistem anu disebut sistem komputer. Sacara umum, sistem ieu diwangun ku unsur-unsur anu silih sambung jadi hiji kahijian pikeun ngalaksanakeun hiji tujuan poko tina sistem kasebut.

Tujuan poko tina sistem komputer nyaéta nglah data pikeun ngahasilkeun informasi sahingga perlu dirojong ku unsur-unsur anu diwangun ku pakakas teuas (hardware), pakakas hipu (software), sarta brainware. Pakakas teuas nyaéta parabot komputer éta sorangan, pakakas hipu nyaéta program anu eusina paréntah-paréntah pikeun ngalakonan prosés nu tangtu, sarta brainware nyaéta manusa anu kalibet dina jero ngoperasikeun sarta ngatur sistem komputer.

Katilu unsur komputer kasebut kudu silih sambung sarta jadi hiji kahijian. Pakakas teuas tanpa pakakas hipu moal boga harti nanaon, ngan mangrupa barang paéh. Dua pakakas teuas jeung hipu ogé henteu bisa boga guna lamun euweuh manusa anu ngoperasikeunana.

Pakakas Teuas nyaéta bagian-bagian tina material komputer. Bagian-bagian ieu miboga massa sarta baris diinstalasi maké obéng. Saban pakakas teuas ngabogaan garansi.

Sedengkeun Pakakas Hipu nyaéta kabalikan tina Pakakas Teuas, nyaéta bagian-bagian anu non material tina komputer kawas: BIOS, Sistem operasi sarta program-program. Pakakas Hipu baris diinstalasikeun kana komputer ngaliwatan papan konci (Keyboard) jeung beubeurit (Mouse). Euweuh pausahaan nu nyieun pakakas hipu anu bisa méré garansi yén pakakas hipuna 100% henteu ngabogaan kasalahan.

Ngawanohan Hardware Komputer

Sacara singket sistem komputer diwangun ku tilu bagian penting, nyaéta:

 1. Pakakas teuas: Unit pamrosés puseur (CPU)
 2. Pakakas teuas: Prosésor
 3. Pakakas teuas: Mémori ROM sarta RAM
 4. Pakakas teuas: Asupan (Input atawa I)/Kaluaran (Output atawa O)

Di mana perenahna bagian CPU/Processor, Mémori sarta Labuan I/O dipasang dina Mother Board, saterusna baris diwincik di handap ieu:

Central Processing Unit / Processor

Mangrupa bagian utama komputer alatan processor boga guna pikeun ngatur kabéh kagiatan anu aya dina komputer. Hijian laju processor nyaéta MHz (Mega Hertz) atawa GHz(1000 Megahertz), di mana beuki badag ajénna mangka beuki gancang prosés éksékusi dina komputer.

Mémori

Mémori boga guna pikeun nunda data jeung program. Mémori rupa-rupa macemna ti anu panggancangna aksésna nepi ka anu boyot.

 • Panggancangna: Chace Memory jeung Main Memory
 • Boyot: Secondary Memory

Sajaba nganyatakeun hubungan laju, hirarki kasebut ogé nganyatakeun hubungan–hubungan séjén, nyaéta:

 • Hubungan Harga: Beuki ka handap mangka hargana beuki murah. (Harga diitung dumasar rupiah pér bit data ditunda).
 • Hubungan Kapasitas: Beuki ka luhur umumna kapasitasna beuki kawates.
 • Hubungan frékuénsi aksés: Beuki ka luhur beuki luhur frékuénsi aksésna.

Unggal pamrosés ngalakonan éksékusi, pamrosés kudu maca instruksi tina mémori utama. Ambéh intruksi bisa dipigawé sacara gancang mangka kudu ditarékahan instruksi sadia di memori dina hirarki kalayan laju aksés leuwih luhur. Laju éksékusi ieu baris ngaronjatkeun kinerja sistem. Ku kituna aya konsép mémori dua tingkat, nyaéta ditandé tiheula pikeun samentara waktu dina mémori dina hirarki nu leuwih luhur. Ditampa ti "http://id.wikibooks.org/wiki/Perangkat_keras" Tampilan

 • Halaman
 • Pembicaraan
 • Sunting
 • Vérsi tiheula

Parabot pribadi

 • Asup log / jieun rekening

Navigasi

 • Halaman Utama
 • Parobahan panganyarna
 • Halaman sambarang
 • Bantuan
 • Nyumbang
 • Warung kopi

Jieun buku

 • Émboh halaman
 • Bantuan

Panéangan

Kotak parabot

 • Tumbu balik
 • Parobahan patali
 • Halaman istimiwa
 • Vérsi citak
 • Tumbu permanen
 • Jieun PDF